Samen op expeditie!

Derde editie NRO-congres voor onderwijs en onderzoek

Woensdag 1 november 2017 | De Rijtuigenloods, Amersfoort

Het NRO-congres is interessant voor onderwijsprofessionals uit primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

“Mooie afwisseling
kennisoverdracht en eigen
input”

Congres 2016 kampvuur
Congres 2016 coupé
“Veel gelijkgestemden
ontmoet”
“Onderzoek met een concrete
link naar de praktijk”
Congres 2016 zaal

De focus van editie 2017: Leren voor de school

Hoe kan onderzoek van nog meer waarde zijn voor het onderwijs? Onderwijs en onderzoek kunnen op verschillende manieren samenwerken. Denk aan professionele leergemeenschappen, praktijkonderzoek en opleidingsscholen. Hoe is in deze varianten de samenwerking georganiseerd? Hoe draagt het bij aan de kwaliteit van het onderwijs? We spreken hierover met vier betrokkenen uit verschillende onderwijssectoren, en met verschillende rollen en verantwoordelijkheden: 

Wim van Schaik, schoolleider van Vierbeek College (vso) en De Vaart (so), De Onderwijsspecialisten Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg, Hogeschool Leiden
Rianne Bakker, docent vo (De Meerwaarde) en deelnemer professionele leergemeenschap Sarien Shkolnik, vicevoorzitter College van Bestuur Graafschap College

Zo zoeken we samen naar verschillen en overeenkomsten, én naar succesfactoren voor een effectieve verbinding van onderzoek en schoolontwikkeling.
» bij het bestellen van je ticket moet je meteen aangeven welke sessies je wilt volgen. Bekijk daarom eerst het overzicht met alle sessies.
» bekijk ook de tijden en activiteiten van het complete dagprogramma.

Meer informatie

Het NRO organiseert dit congres in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, LECSO, MBO Raad, ecbo, de Onderwijscoöperatie en de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR).

Voor vragen: mail naar het projectteam Samen op expeditie! via congres@nro.nl.

  Volg het NRO-congres op Twitter via #NROexp.
Volg het NRO op Twitter via @hetNRO

Lerarenregister en Schoolleidersregister PO

logo met activiteitnr ERnJE15Hpq Het NRO-congres 2017 is een gevalideerde activiteit in het Lerarenregister met als activiteitnummer ‘ERnJE15Hpq’.
srpo_symbool_informeel_leren_rgb2 Het NRO-congres 2017 is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO.
Dit houdt in dat deze dag gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Ga naar de ticketshop Tree
  • poraad
  • voraad
  • mboraad
  • ecbo
  • onderwijs
  • vor
  • didactief
Kom ook en ontdek samen hoe onderwijs en onderzoek elkaar versterken!
NRO logo
Simple Share Buttons