Samen op expeditie!

Derde editie NRO-congres voor onderwijs en onderzoek

Woensdag 1 november 2017 | De Rijtuigenloods, Amersfoort

Het NRO-congres is interessant voor onderwijsprofessionals uit primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Aanmelden

Ben je nog niet bij de organisatie bekend, als bezoeker of als geïnteresseerde? Meld je dan in de rechterkolom aan voor de mailinglist en je ontvangt vanzelf updates over het programma in je mailbox. Registreren kan vanaf september (75 euro, studenten 25 euro).

“Mooie afwisseling kennisoverdracht en eigen input”Congres 2016 kampvuur Congres 2016 coupé
“Veel gelijkgestemden ontmoet”
“Onderzoek met een concrete link naar de praktijk”
Congres 2016 zaal

De focus van editie 2017: Leren voor de school

Hoe kan onderzoek van nog meer waarde zijn voor het onderwijs? Een structurele inbedding van onderzoek binnen de school levert in elk geval een goede uitwisseling op van -enerzijds- de vraagstukken op de werkvloer en -anderzijds- inzichten uit onderwijsonderzoek.  Dit draagt bij aan duurzame schoolontwikkeling met een concrete onderbouwing. Uiteraard is hierbij de verbinding met de schoolvisie en met andere vormen van (informeel) leren en professionalisering van groot belang.

Onderwijs en onderzoek kunnen op verschillende manieren samenwerken. Denk aan professionele leergemeenschappen, onderzoekswerkplaatsen en opleidingsscholen. Hoe hebben zij de samenwerking georganiseerd? Hoe draagt het bij aan de kwaliteit van het onderwijs? Daarover komen betrokkenen uit verschillende onderwijssectoren, en met verschillende rollen en verantwoordelijkheden, aan het woord. Zo zoeken we samen naar verschillen en overeenkomsten, én naar succesfactoren voor een effectieve verbinding van onderzoek en schoolontwikkeling.

Meer informatie

Het NRO organiseert dit congres in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, LECSO, MBO Raad, ecbo, de Onderwijscoöperatie en de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR).

Voor vragen: mail naar het projectteam Samen op expeditie! via congres@nro.nl.

  Volg het NRO-congres op Twitter via #NROexp.
Volg het NRO op Twitter via @hetNRO

Lerarenregister en Schoolleidersregister PO

logo met activiteitnr ERnJE15Hpq Het NRO-congres 2017 is een gevalideerde activiteit in het Lerarenregister met als activiteitnummer ‘ERnJE15Hpq’.

Ook de voorgaande edities van het NRO-congres waren erkende activiteiten voor het Lerarenregister en het Schoolleidersregister PO.

Tree
  • poraad
  • voraad
  • mboraad
  • ecbo
  • onderwijs
  • vor
  • didactief
Kom ook en ontdek samen hoe onderwijs en onderzoek elkaar versterken!
NRO logo
Simple Share Buttons