Samen op expeditie!

NRO-congres: 2 november 2016

De tweede editie van het NRO-congres voor onderwijs en onderzoek is op woensdag 2 november 2016 in de Rijtuigenloods, Amersfoort. Voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Thema ‘Kennis maken, kennis delen’

Het mbo kent practoraten en kennisateliers. Het speciaal onderwijs heeft zijn expertisemakelaars. In het po zijn onlangs werkplaatsen onderwijsonderzoek geïntroduceerd. Opleidingsscholen zijn er voor po én vo. Allemaal verschillende vormen om met elkaar kennis te delen, te maken en toe te passen. Hoe werkt dat precies? Wat leren de betrokkenen in zo’n samenwerkingsvorm? En wat levert het ze op? Dit en meer ontdek je op het NRO-congres Samen op expeditie! met als speciaal thema dit jaar ‘Kennis maken, kennis delen’.

Bruggen bouwen tussen onderwijs en onderzoek

Kennisdeling, inspiratie en ontmoeting staan centraal. Doe ideeën en contacten op, spreek met onderzoekers, ontmoet nieuwsgierige leraren en schoolleiders en laat je inspireren. Samen gaan we op ontdekkingstocht naar de beste verbindingen tussen onderzoek en onderwijspraktijk. We voeren goede gesprekken in klein en groot verband, gaan actief met elkaar aan de slag en leren van elkaars kennis en ervaringen.

Uitreiking NRO-verbindingsprijzen

Tijdens het congres worden twee verbindingsprijzen uitgereikt: de NRO-VOR-praktijkprijs en de NRO-onderwijsprijs. Bezoekers kiezen hun publieksfavoriet uit de in totaal zes genomineerden.

Lerarenregister en Schoolleidersregister PO

lerarenregister-iairgh9ukp Het NRO-congres is een gevalideerde activiteit in het Lerarenregister met als activiteitnummer ´iairGh9uKp´.
Vraag je werkgever naar de mogelijkheid om je bezoek aan het congres te declareren uit het opleidings- en ontwikkelbudget!

Het NRO-congres wordt ook vermeld als bron bij het professionaliseringsthema ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’ van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in: “Het congres sluit gedeeltelijk aan bij het professionaliseringsthema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’ en kan onderdeel uitmaken van uw ontwikkeling op dit thema via informeel leren”.

Meer informatie

Voor vragen: mail naar het projectteam Samen op expeditie! via congres@nro.nl. Of neem contact op met Tamara Andriessen: (070) 344 09 73.

twitter Volg het NRO-congres op Twitter via #NROexp.
Volg het NRO op Twitter via @hetNRO
facebook  Deel op: Facebook

Bestel kaarten

Ga naar ticketshop Tree
  • poraad
  • voraad
  • mboraad
  • ecbo
  • onderwijs
  • vor
  • didactief
Kom ook en ontdek samen hoe onderwijs en onderzoek elkaar versterken!
NRO logo