Voor wie

Voor ontmoeting en kennisdeling

Het congres is een geschikte dag voor ontmoeting, inspiratie en kennisdeling. Je ontmoet er mensen die net als jij interesse hebben in de combinatie van onderwijs en onderzoek. Dat kunnen leraren of team- en schoolleiders zijn, maar ook medewerkers kwaliteitszorg, intern begeleiders, bestuurders, adviseurs of ontwikkelaars van leermiddelen. En natuurlijk onderwijsonderzoekers, met elk hun eigen expertise.

“Een zeer inspirerende dag, waarbij ik heb genoten van de mensen, de sfeer en het delen van kennis. Dat voelde heel erg goed.”

We organiseren ontmoetingen tussen alle verschillende functies. Als onderwijsprofessional praat je dus niet alleen met andere onderwijsprofessionals, maar ook met -onder anderen- onderzoekers en adviseurs. Iedere bezoeker heeft affiniteit met de combinatie onderwijs/onderzoek, dus de basis voor een goed gesprek is er altijd!

Voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Er zijn sessies voor elke onderwijssector afzonderlijk en er zijn sessies waar onderwerpen sectoroverstijgend worden besproken. Om te vergelijken, te leren en te inspireren.

Voor leraren, intern/ambulant begeleiders en andere onderwijsprofessionals
Het merendeel van de sessies wordt specifiek ingevuld met de leraar in gedachten. Of je nu leerkracht of docent bent. Of misschien een combinatie-functie hebt als leraar-onderzoeker, ‘teacher leader’ of lid bent van een ontwikkelteam. Naast het opdoen van kennis is er volop gelegenheid om met onderwijsonderzoekers in gesprek te gaan, via meer of minder gestructureerde gesprekssessies en natuurlijk in de wandelgangen.

Voor schoolleiders
Schoolleiders hebben een beslissende rol in de ontwikkeling van de school en het onderwijs en in de toepassing van, of de samenwerking met, onderwijsonderzoek. De sessies voor leraren zijn in principe even goed geschikt voor schoolleiders die het NRO-congres bezoeken. Ook de gesprekken met onderzoekers zijn waardevol: zo leer je elkaar en elkaars wereld (nog) beter kennen.

Voor schoolbestuurders
Op bestuursniveau worden veel beslissingen genomen met impact op de dagelijkse onderwijspraktijk. Bijvoorbeeld over ontwikkeling van de school en het personeel, de onderwijskwaliteit en over eventuele participatie in onderzoek. Welke kennis uit onderzoek is interessant voor de scholen onder jullie bestuur? Wat betekent het voor bestuur, scholen en leraren als je met onderzoekers gaat samenwerken? Deze dag geeft je daarvan een indruk en biedt volop gelegenheid om met onderwijsonderzoekers en andere bestuurders in gesprek te gaan, via meer of minder gestructureerde gesprekssessies en natuurlijk in de wandelgangen.

Voor onderwijsonderzoekers
Als onderzoeker kom je naar het NRO-congres om leraren en schoolleiders/-bestuurders te spreken en voeling te houden met het onderwijs. Misschien wel om plannen te maken voor nieuw onderzoek. Je kan een workshop ‘Publieksvriendelijk schrijven’ volgen en natuurlijk met mede-onderzoekers afspreken en netwerken. Ook de NRO-medewerkers zijn aanwezig.
Vorig jaar zei een bezoeker bijvoorbeeld:

“(…) er waren veel (verschillende) mensen. Voor onderzoekers is het erg lastig om met de praktijk te praten, deze dag gaf daar veel kans toe!”

Voor studenten in lerarenopleidingen en de onderwijswetenschappen
Je bent van harte welkom voor een blik in je toekomstige werkveld en om kennis en inspiratie op te doen. Wat leeft er in het onderwijs? Hoe kun je een goede samenwerking opzetten? Je kan actief deelnemen aan meer of minder gestructureerde gesprekssessies en aan workshops. Ook zijn er presentaties en genoeg mogelijkheden voor ontmoetingen.

Voor andere belangstellenden
Werk je als onderwijsadviseur, of bijvoorbeeld beleids-/programmamedewerker, uitgever of ontwikkelaar? Of ben je op een andere manier betrokken bij het onderwijs? Ook dan is het NRO-congres een goede gelegenheid om kennis uit onderwijsonderzoek op te doen en om bevlogen onderwijsprofessionals te ontmoeten.

Tree
  • poraad
  • voraad
  • mboraad
  • ecbo
  • onderwijs
  • vor
  • didactief
Kom ook en ontdek samen hoe onderwijs en onderzoek elkaar versterken!
NRO logo