Privacyverklaring NRO

Het NRO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Postadres: Postbus 93461, 2509 AL te Den Haag
Bezoekadres: Laan van Nieuw Oost Indiƫ 300, 2593 CE te Den Haag (Gebouw Java)
E-mail: info@nro.nl
Website: www.nro.nl

Cookies die wij gebruiken

Het NRO gebruikt alleen analytische cookies om het aantal paginabezoeken op de website (www.nro-congres.nl) en hun herkomst in kaart te brengen. Analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy.

Analytische cookies stellen ons in staat deze website nog beter af te stemmen op uw wensen. Analyse van het webgedrag van onze bezoekers maakt dat mogelijk.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. In de handleiding van uw browser staat te lezen hoe. De performance van de website zal niet wijzigen indien u het gebruik van cookies niet accepteert.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het NRO verwerkt in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We beschrijven hier onder andere welke persoonsgegevens het NRO verwerkt en met welk doeleinde, wat we er wel en niet mee doen en hoe we deze beveiligen:

Het NRO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Doel Welke persoonsgegevens verwerken we hiervoor? Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verzenden van onze nieuwsbrieven (na aanmelding als abonnee) Uw naam (optioneel), e-mailadres en de organisatie waar u werkzaam bent (optioneel) Onbepaalde tijd
Uw aanmelding voor het NRO-congres registreren via een online aanmeldformulier Uw naam, e-mailadres, organisatie, telefoonnummer (optioneel), dieetwensen (optioneel) Onbepaalde tijd
Registreren van de evaluatie van het NRO-congres via een online evaluatieformulier Geen. Evaluatieformulieren worden altijd anoniem ingevuld Evaluatieformulieren worden voor onbepaalde tijd bewaard en bevatten geen persoonsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nro.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het NRO verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het NRO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nro.nl. We reageren zo snel mogelijk, en in maximaal vier weken, op uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee de informatie die van en naar onze server wordt verzonden, wordt versleuteld.

Het NRO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@nro.nl.

Het NRO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.