(Samen) werken aan sociale en communicatieve vaardigheden bij leerlingen met TOS 

Een deel van de leerlingen met TOS in het regulier onderwijs heeft specifieke ndersteuningsbehoeften op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, dat vraagt om aangepaste leerinhoud, instructie en organisatie. Binnen  Auris  is daarom de training Sociaal Vaardig Communiceren 12- ontwikkeld. Het doel van de training is het vergroten van de sociale en communicatieve vaardigheden van TOS-leerlingen in het regulier onderwijs. In het kader van de doorontwikkeling van het product wordt er onderzoek gedaan naar het effect van deze training op de sociale en communicatieve van leerlingen met TOS.

Sprekers: Alice van Vliet (Koninklijke Auris Groep) 

Thema: Passend Onderwijs 

Interessant voor: po(v)so 

Meer informatie: http://auris.nl/lopendeonderzoeken 

« terug naar het sessie-overzicht