Democratisering van kritisch denken 

Burgerschap in het MBO maar ook in het PO en VO is voornamelijk gericht op socialisatie. In de werkplaats “Democratisering van kritisch denken” hebben we een visie ontwikkeld over het samengaan van burgerschap, bildung en kritisch denken.  Aan de hand van concrete projecten en activiteiten die ontwikkeld zijn in de werkplaats laten we zien hoe het samengaan van bildung, burgerschap en kritisch denken wordt vormgegeven en hoe zulke onderwijs tot meer autonomie van studenten leidt. Ook laten we zien hoe veelzijdig kritisch denken kan worden gedefinieerd en geïmplementeerd. 

SprekerDaan van Riet (ROC Midden Nederland) 

ThemaBurgerschap 

Interessant voorvombo 

« terug naar het sessie-overzicht