Gelijke kansen in Europese onderwijsstelsels 

Gelijke kansen bieden in het onderwijs blijft een grote uitdaging in alle Europese landen. Nederland presteert hierop relatief goed, zowel qua inclusiviteit als qua fairness. Een hoge inclusiviteit betekent een hoge deelname deelname aan onderwijs en een hoog aandeel 15-jarigen dat basisvaardigheden beheerst. Qua fairness – de samenhang van vaardigheden met sociaal-economische positie – zijn de verschillen tussen EU-landen groot. Alle kenmerken samengenomen heeft NL (met VK, EST, IRL, ITA) de hoogste niveaus van fairness in de EU. Ook voor deze groep landen is er nog ruimte voor verbetering. 

Sprekers: Floor van Oort (Ecorys) en Remco Feskens (Cito)

Thema: Gelijke kansen 

Interessant voor: vo 

« terug naar het sessie-overzicht