Gelijke kansen op stage en werk voor alle hoogopgeleide jongeren (of niet?)

Nog altijd blijkt dat studenten met een migratie achtergrond minder gemakkelijk werk na het afronden van hun opleiding vinden dan hun leeftijdsgenoten zonder migratie achtergrond. In onze studie zijn we middels een mix-method design ingezoomd op de transitie naar werk alsmede op gelijke kansen op een stage binnen drie opleidingssectoren. Middels interviews met werkgevers, onderwijsmanagers en een studenten enquete zijn we op zoek gegaan naar verklarende factoren en werkende principes. Op een interactieve wijze delen wij de bevindingen van deze studie.

Spreker(s): Rutger Kappe (Hogeschool Inholland) en Machteld de Jong (Hogeschool Inholland)

Vooral voor: vo, mbo

Werkvorm: Inspirerende presentatie waarbij het publiek betrokken wordt

« terug naar het sessie-overzicht