Gespreid leidinggeven aan onderzoek in de school

Onderzoekende scholen streven kennisbenutting van hun onderzoeksresultaten na. Zij beogen dat praktijkonderzoek uitgevoerd in de school een waardevolle bijdrage kan leveren aan schoolontwikkeling en professionalisering in de eigen school en andere scholen. De vraag is hoe leiderschap in onderzoekende scholen er uit zou moeten zien om te zorgen voor optimale kennisbenutting. De spelsimulatie helpt deelnemers inzicht te krijgen in wat met elkaar leidinggeven aan onderzoek vraagt van het team en welke kwaliteiten daarbij van waarde zijn. De toegevoegde waarde van het spel wordt plenair besproken. 

Sprekers: Carlos van Kan (HAN) en Janneke van der Steen (HAN) 

Thema: Professionele cultuur 

Werkvorm: Workshop  

Interessant voor: po, vo 

« terug naar het sessie-overzicht