Grip op gespreksvaardigheid Engels

Bij het doel blijven, afstemmen op je gesprekspartner, vloeiende zinnen maken, gebruikmaken van non-verbale communicatie: allemaal elementen die nodig zijn om een gesprek te voeren. Een vaardigheid zoals begrijpend lezen wordt veelvuldig gemonitord, maar met het meten van gespreksvaardigheid is minder ervaring. Hoe breng je de Engelse gespreksvaardigheid van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs in beeld? In deze interactieve presentatie geven we hiervan een doorkijkje, gebaseerd op de ervaringen die hiermee zijn opgedaan in het peilingsonderzoek Engels einde basisonderwijs.

Sprekers: Marleen van der Lubbe (Inspectie van het Onderwijs), Lieneke Ritzema (Rijksuniversiteit Groningen) en Alessandra Corda (Hogeschool van Amsterdam)

Thema’s: gespreksvaardigheid, Engels, primair onderwijs, peilingsonderzoek

Werkvorm: interactieve presentatie

Interessant voor: po

Meer informatie: