Het schoolleidersatelier stelt effecten vast van docentprofessionalisering 

In het schoolleidersatelier vindt  door schoolleiders samen met onderzoekers praktijkgerichtonderzoek plaats naar docentprofessionalisering in leerateliers binnen de  onderzoekswerkplaats. Op een aantal scholen vindt rond het thema gepersonaliseerd leren door docenten in leerateliers  ontwerpgericht onderzoek plaats volgens een Lesson Study aanpak op basis van onderzoeksvragen door docenten. De effecten van de leerateliers, stimulerende en belemmerende factoren op de professionalisering van docenten en een onderzoekende cultuur op de school komen aan de orde. 

Sprekers: José Lemke en Hiske Koldijk (NHL/Stenden-Piter Jellis VO) 

Thema: Professionele cultuur 

Interessant voor: povombo(v)so 

Meer informatie: https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten-vinden/?projectid=405-17-631-onderzoekswerkplaats-school-of-education

« terug naar het sessie-overzicht