Het ‘verlangen van de leraar’ als startmotor van onderwijsontwikkeling. 

Als meewerkende leraar ben ik sinds drie jaar betrokken bij het Leraren ontwikkel Fonds (LOF). Een fascinerende broedplaats waar leraren met tijd en middelen zelf aan de slag gaan om ideeën voor goed onderwijs op hun school vorm te geven. Ik sta stil bij de rol van het ‘verlangen’ van de leraar. Ik zie wat er met leraren gebeurt wanneer zij de professionele ruimte pakken door – voor hen – beter onderwijs, bottom-up vorm te geven. Meewerkende leraren jureren, coördineren en coachen dit proces. Het verlangen als werveling voor onderwijs. Het zal je overkomen…. 

Sprekers: Michèl de Vries (Leraren Ontwikkel Fonds) 

Thema: Professionele cultuur 

Interessant voor: po, vo, mbo, (v)so 

Meer informatie: 

« terug naar het sessie-overzicht