In de werkplaatsen onderwijsonderzoek is professionalisering het kloppend hart!

Scholen en hoger onderwijs werken samen in werkplaatsen onderwijsonderzoek PO en VO. Door samen te werken in deze werkplaatsen katalyseren meerdere ontwikkelingen.  Op basis van vragen uit de eigen school gaan leraren, studenten en onderzoekers in leerteams/leerateliers die verbonden zijn aan de werkplaats aan de slag met kennisontwikkeling en kennisdeling. De werkwijzen zijn verschillend. Toch valt op te maken dat schoolteams hun inhoudelijke kennis verdiepen door het samen onderzoekend met onderzoekers en studenten op zoek te gaan naar antwoorden.
Positieve ervaringen en leerpunten met werkwijzen rond de onderzoekswerkplaatsen staan centraal in deze sessie.

Spreker(s):

  • Erna van Hest, Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA-PO)
  • Anouke Bakx, Werkplaats Onderwijsonderzoek Tilburg (POINT-PO)
  • Jarrick Schaap, Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU-PO)
  • Jos Hulsker, Werkplaats Onderwijsonderzoek Leerateliers VO OMO, Tilburg
  • Jose Lemke, Werkplaats Onderwijsonderzoek, School of Education VO, Noord-Nederland
  • Gea Spaans, Werkplaatsen Onderwijsonderzoek landelijk, PO-Raad-NRO
  • Ditte Lockhorst – Oberon

Interessant voor: po, vo, (v)so, mbo. Alle bezoekers en met name leraren, schoolleiders, onderzoekers en bestuurders.

Werkvorm: Een sessie waarbij de spreker(s) en deelnemers ervaringen delen én uitwisselen op een actieve manier.

« terug naar het sessie-overzicht