Kennisrotonde Onderwijsspel

Dragen spel en beweging bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen?
Spel en beweging kunnen een positieve invloed hebben, zowel op leerprestaties van kinderen als op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De invloed op sociaal gedrag, zelfbeeld en zelfvertrouwen is afhankelijk van het sociale klimaat waarbinnen de activiteiten plaatsvinden. Dit is een van de vele vragen die de Kennisrotonde heeft beantwoord met kennis uit onderzoek.

Wist jij het antwoord op deze vraag….
Speel mee met het interactieve Kennisrotonde Onderwijsspel en ga samen met andere onderwijsprofessionals voor de winst! Naast eeuwige roem kun je nieuwe onderwijskennis opdoen en leer je andere onderwijsprofessionals kennen. Meld je aan en doe mee!

Sprekers: Ottelien Rikhof en Desirée de Langen

Werkvorm: interactief spel

Interessant voor: po, vo, mbo, (v)so

Meer informatie: De Kennisrotonde is een uniek loket voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek. Iedereen die werkt in of nabij de onderwijspraktijk van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of een lerarenopleiding, kan vragen stellen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde inzichten over wat wel en wat niet werkt.

« terug naar het sessie-overzicht