Leesbegrip in beeld 

Om passend begrijpend leesonderwijs te bieden, moet je naast het leesniveau ook weten hóe leerlingen lezen. Begrijpend leestoetsen geven die informatie meestal niet. In een praktijkgericht NRO-project is met de onderwijspraktijk is een lessenserie, een professionaliseringsmodule en een prototype toets ontwikkeld om leesleertrajecten te plannen én evalueren in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. In deze workshop laten we zien hoe leesprofielen kunnen worden gehanteerd om kritisch invulling te geven aan de leesles. 

Sprekers: Femke Scheltinga (ITTA UvA) en Jos Keuning (Cito) 

Thema: Taal en rekenen 

Werkvorm: Workshop 

Interessant voor: po 

Meer informatie: https://www.cito.nl/kennis-en-innovatie/onderzoek/in-opdracht/cito-onderzoek-leesbegrip-in-beeld

« terug naar het sessie-overzicht