Monitor werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO: dilemma tussen schooleigen en transfereerbare kennis 

Mag onderzoek uitgevoerd in de werkplaatsen onderwijsonderzoek schoolspecifiek zijn, of moet het overdraagbaar zijn naar andere scholen omdat het hier gaat om gemeenschapsgeld? In de werkplaatsen zelf, maar ook in andere gremia is discussie ontstaan over de mate van transfereerbaarheid en generaliseerbaarheid van het onderzoek dat in de werkplaatsen plaats zou moeten vinden en momenteel plaatsvindt. Een typering van het onderzoek geeft beeld en voeding voor deze discussie. 

Sprekers: Ditte Lockhorst en Hilde Bekkers (Oberon) 

Thema: Professionele cultuur 

Interessant voor: po 

« terug naar het sessie-overzicht