Opbrengsten van onderzoek: wat zijn die eigenlijk? 

Leerateliers zijn een initiatief van RDA, ESoE, ULT, FLOT en HAN in samenwerking met OMO-scholen. Studenten van verschillende lerarenopleidingen (hbo en universitair) leren samen vanuit eigen leervragen. Deelnemende docenten werken met de studenten samen om te leren ontwerpen en onderzoeken. Iedere dinsdagochtend komen ze bij elkaar. Drie scholen vormen samen een leeratelier met studenten van verschillende lerarenopleidingen. Er zijn vijf leerateliers. Wat levert het op? 

Sprekers: Jos Hulsker (Ons Middelbaar Onderwijs) 

Thema: Onderzoekend en ontwerpend leren 

Werkvorm: Interactieve presentatie 

Interessant voor: vo 

Meer informatie:  

« terug naar het sessie-overzicht