Passend onderwijs: volop in beweging

De term Passend onderwijs maakt veel los. Bij tijd en wijle staan de media er bol van, meestal met eenzijdige en negatieve geluiden. Is dat het enige verhaal? Is passend onderwijs “mislukt”? Of zijn er ook positieve ervaringen, nieuwe ontwikkelingen en opbrengsten?  Wat betekent passend onderwijs nu voor scholen, docenten, mentoren, studieloopbaanbegeleiders, ouders, leerlingen, samenwerkingsverbanden en bestuurders in het po, vo en mbo. Het landelijk evaluatie-onderzoek laat dat zien. Praat met ons mee aan de hand van onderzoeksuitkomsten en praktijkervaringen!

Spreker: Miriam Walraven (Oberon) en Ton Eimers (KBA Nijmegen)

Interessant voor: po, vo, mbo

Werkvorm: Ervaringen delen én uitwisselen op een actieve manier

Meer informatie:

« terug naar het sessie-overzicht