Schoolleidersatelier: praktijkgericht onderzoek door schoolleiders!

Als onderdeel van het project NRO-Werkplaatsen Noord is ervoor gekozen om de professionele cultuur in de vo-scholen (ook) te vergroten door het gezamenlijk laten verrichten van praktijkgericht onderzoek door de betrokken schoolleiders. We laten je kennismaken met de gehanteerde methoden tijdens de schoolleidersateliers en laten zien waarom we dit atelier als good practice beschouwen!

Sprekers: José Lemke (Piter Jelles !mpulse)

Thema: Professionele cultuur

Interessant voor: po, vo, mbo, (v)so

« terug naar het sessie-overzicht