Talentontwikkeling op een superdiverse school 

In deze pitch wordt, vanuit de Werkplaats Amsterdam (WOA), onderzoek gepresenteerd wat uitgevoerd is door het leerteam Diversiteit op de Admiraal de Ruyterschool. In de pitch vertellen leerteamleden hoe het leerteamonderzoek zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft van een focus op differentiatie op cognitieve niveaus naar een focus op bredere talentontwikkeling. Uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld en wordt geïllustreerd hoe dit in verband staat met ontwikkelingen van praktijken en beleid op de school. 

Sprekers: Bart Joosse en Paulien Bakker (Admiraal de Ruyterschool)

Thema: Gelijke kansen 

Interessant voor: po 

Meer informatie: De website van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam: http://woa.kohnstamminstituut.nl/index.html 

« terug naar het sessie-overzicht