Samengestelde sessie ‘Tech your Future’

Grip op de maatschappij met bèta kennis
De technologisering van de maatschappij gaat snel. Technologische vernieuwingen vormen oplossingen voor huidige problemen, maar roepen ook nieuwe vragen op. Denk aan de zorgrobot, zelfrijdende auto en kweekvlees. Kennis van bèta en technologie stelt mensen in staat om hierover mee te denken, praten en beslissen. In deze workshop ontwikkelen we aan de hand van relevante bèta en techniekkennis oplossingen voor een maatschappelijke vraagstuk. De aanpak Bèta Burgerschap (Guérin, 2018) vormt de basis en  biedt praktische handvatten om burgerschapsonderwijs in het PO en VO vorm te geven.

Sprekers: Jory Tolkamp (Tech Your Future) en Thaisa Rougoor (Tech Your Future)  

Thema: Burgerschap 

Werkvorm: Workshop 

Interessant voor: povo 

Meer informatie: https://www.techyourfuture.nl/a-1259/b%C3%A8ta-burgerschap-is-belangrijker-dan-ooit 

Professionalisering en ontwikkeling lesmaterialen Computational Thinking  in een docent ontwikkelteam
In deze sessie zullen we in het kort toelichten hoe we via een docent ontwerpteam, bestaand uit docenten van het vmbo, mbo en hbo, werken aan de professionalisering van docenten en de ontwikkeling van voorbeeldmaterialen voor computational thinking voor het vmbo. Na deze korte introductie gaan de deelnemers actief aan de slag. Het doel van deze workshop is tweeledig:  

  • InzichtenComputationalThinking (CT) voor vmbo delen op basis van voorbeeldmaterialen. 
  • Vanuit deze inzichten maken de deelnemers een globale opzet voor een CT les op hun eigen vakgebied.

Sprekers: Herma Jonker en Diane van der Linde (Hogeschool Windesheim), Stephanie van den Kieboom en Ferry Boschman (Stedelijk Lyceum/Windesheim) 

Thema: Maatwerk (m.b.v. digitale leermiddelen) 

Werkvorm: Workshop 

Interessant voor: vo, mbo, (v)so 

Meer informatie: https://www.techyourfuture.nl/a-1116/computational-thinking-voor-het-vmbo

« terug naar het sessie-overzicht