Vormgeving en effecten van een taal- leesprogramma gericht op ongelijke kansen – hoe succesvol is Success for All? 

Success for All (SfA) is een van oorsprong Amerikaans taal- leesprogramma met als doel om van alle kinderen vaardige lezers te maken. In een groot aantal studies zijn effecten op leesontwikkeling aangetoond. Dit programma wordt momenteel in een Nederlandse versie geïmplementeerd op 6 basisscholen. Tijdens de sessie zal ingegaan worden op de manier waarop het onderwijs binnen SfA wordt vormgegeven (o.a. actief gebruik van taal en samenwerkend leren). Deelnemers aan de sessie zullen ook zelf lesonderdelen gaan ervaren.  Bovendien zullen de eerste effecten van het programma gepresenteerd worden. 

Sprekers: Marijke Mullender-Wijnsma (Rijksuniversiteit Groningen / GION) en Lobke Jansen (KBS Bisschop Bekkers Groningen) 

Thema: Gelijke kansen 

Werkvorm: Interactieve presentatie 

Interessant voor: po 

Meer informatie: https://successforall-nederland.nl/

« terug naar het sessie-overzicht