Werkplaats POINT 013: Samen onderzoek doen naar het motiveren van (hoog)begaafde leerlingen  

POINT013 (“Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent”) is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafde leerlingen in de regio Tilburg. Binnen POINT willen we de onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbinden. Onderzoekers, lerarenopleiders, leerkrachten en IB-ers werken binnen POINT samen om dit doel te bereiken. Om een illustratie te geven van de werkwijze en bevindingen van POINT, willen we in de sessie ingaan op enkele praktijkgerichte onderzoeken die zijn verricht rondom het thema motiveren van begaafde leerlingen in de reguliere klas en plusklas. De uitkomsten laten onder meer zien dat begaafde leerlingen die een plusklas bezoeken minder gemotiveerd zijn in hun gewone klas. De toegepaste strategieën in de plusklas bieden handvatten om deze leerlingen ook in hun gewone klas optimaler te motiveren.   

Sprekers: Lisette Hornstra (Universiteit Utrecht) 

Thema: passend onderwijs 

Interessant voor: po 

« terug naar het sessie-overzicht