Voor wie

Voor wie

Ben jij leraar, teamleider, schoolleider, medewerker kwaliteitszorg, intern begeleider, bestuurder, adviseur, ontwikkelaar van leermiddelen, onderwijsonderzoeker en heb je affiniteit met onderzoek en onderwijs. Dan zien we je graag op het NRO-congres! 

Er zijn sessies voor elke onderwijssector afzonderlijk (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) en sessies waar onderwerpen sectoroverstijgend worden besproken. Om te vergelijken, te leren en te inspireren. 

Leraren, intern/ambulant begeleiders en andere onderwijsprofessionals

Het merendeel van de sessies wordt specifiek ingevuld met de leraar in gedachten. Of je nu leerkracht of docent bent. Of misschien een combinatie-functie hebt als leraar-onderzoeker, ‘teacher leader’ of lid bent van een ontwikkelteam. Naast het opdoen van kennis is er volop gelegenheid om met onderwijsonderzoekers in gesprek te gaan, via meer of minder gestructureerde gesprekssessies en natuurlijk in de wandelgangen.

Schoolleiders

Schoolleiders hebben een beslissende rol in de ontwikkeling van de school en het onderwijs en in de toepassing van, of de samenwerking met, onderwijsonderzoek. De sessies voor leraren zijn daarom ook geschikt voor schoolleiders die het NRO-congres bezoeken. Ook de gesprekken met onderzoekers zijn waardevol: zo leer je elkaar en elkaars wereld (nog) beter kennen. 

Schoolbestuurders

Op bestuursniveau worden veel beslissingen genomen met impact op de dagelijkse onderwijspraktijk. Bijvoorbeeld over ontwikkeling van de school en het personeel, de onderwijskwaliteit en over eventuele participatie in onderzoek. Welke kennis uit onderzoek is interessant voor de scholen onder jullie bestuur? Wat betekent het voor bestuur, scholen en leraren als je met onderzoekers gaat samenwerken? Deze dag geeft je daarvan een indruk en biedt volop gelegenheid om met onderwijsonderzoekers en andere bestuurders in gesprek te gaan, via meer of minder gestructureerde gesprekssessies en natuurlijk in de wandelgangen.

Onderwijsonderzoekers

Als onderzoeker kom je naar het NRO-congres om leraren en schoolleiders/-bestuurders te spreken. Misschien wel om plannen te maken voor nieuw onderzoek. Je kan sessie volgen en natuurlijk met mede-onderzoekers afspreken en netwerken. Ook NRO-medewerkers zijn aanwezig. 

Studenten in lerarenopleidingen en de onderwijswetenschappen

Je bent van harte welkom voor een blik in je toekomstige werkveld en om kennis en inspiratie op te doen. 

Andere belangstellenden

Werk je als onderwijsadviseur, beleids-/programmamedewerker, uitgever of ontwikkelaar? Of ben je op een andere manier betrokken bij het onderwijs? Ook dan is het NRO-congres een goede gelegenheid om kennis uit onderwijsonderzoek op te doen en om bevlogen onderwijsprofessionals te ontmoeten.