reportages

Reportages

Van onze speciale verslaggevers: het NRO-congres 2018

Op woensdag 31 oktober 2018 werd het jaarlijkse NRO-congres gehouden. Dit vierde NRO-congres had als thema ‘Samen op koers’.

Plaats van handeling was Media Plaza in de Jaarbeurs Utrecht. Daar kwamen deze dag een kleine 500 leraren, onderzoekers, beleidsmakers en studenten bij elkaar om kennis te nemen van projecten en initiatieven om onderwijsonderzoek en –praktijk nauwer met elkaar te verknopen én van elkaar te leren.

Dit jaar was op basis van de evaluatie van de editie van vorig jaar besloten tot wat minder presentaties. Er waren drie rondes, met elk negen sessies. Dat bood tegelijk wel de mogelijkheid tot meer diepgang. Voor bezoekers uit zowel het po, vo, so als mbo waren er meer dan voldoende kansen om kennis uit nieuw onderzoek op te snuiven en ervaringen te delen

Bezoekers konden die dag uiteraard maar naar een paar sessies. Om toch kennis te kunnen nemen van andere interessante presentaties vroeg het NRO net als vorig jaar aan tweede- en derdejaars studenten van de academische pabo van de Marnix Academie (Utrecht) om een verslag te schrijven van een door hen bezochte sessie. Dat leverde de onderstaande tien reportages op. Vanuit de Marnix Academie werden de studenten begeleid door Luuk de Bakker.

Foto-impressie