reportages

Reportages

Van onze speciale verslaggevers

Op woensdag 30 oktober 2019 vond het jaarlijkse NRO-congres voor onderwijs en onderzoek plaats. Het was al weer de vijfde keer dat dit congres werd gehouden. Het jubileumcongres had als thema ‘Samen op koers’.

Vanaf half tien ’s ochtends stroomde de Jaarbeurs in Utrecht vol met leraren, onderzoekers, beleidsmakers, studenten en andere geïnteresseerden in onderwijsonderzoek. In totaal konden we zo’n 550 bezoekers op het congres begroeten, een record! De toenemende belangstelling geeft aan dat onderzoek leeft in onderwijskringen.

Het congres opende met een toespraak van Monique Vogelzang, inspecteur-generaal bij de Onderwijsinspectie. Daarna konden de bezoekers liefst 31 sessies bijwonen, verdeeld over vier rondes. In die sessies werd steeds geprobeerd de relevantie van het onderzoek voor de onderwijspraktijk zoveel mogelijk voor het voetlicht te brengen. Daarnaast waren in de grote zaal drie lezingen te beluisteren, van onderwijspsycholoog Paul Kirschner, filosoof Jan Bransen en universitair informaticadocent Felienne Hermans.

Net als vorige jaren hebben studenten van de academische pabo van de Marnix Academie Utrecht verslagen gemaakt van een sessie die zij bijwoonden. Dit heeft twaalf mooie impressies opgeleverd. Opdat u nog eens kunt nalezen waar de sessie over ging. Of om kennis te nemen van een sessie waar u niet heen kon, omdat een andere sessie nóg interessanter leek.

Vanuit de Marnix Academie werden de studenten begeleid door Marion Ooijevaar, Willemijn Schless en Martin Hunziker.